top of page

ANTIDEKUBITNÍ

PROGRAM

care.png

Definice proleženiny

Proleženina je lokalizovaný úraz kůže a nebo podkožní
tkáně, většinou v oblasti nad kosterním výběžkem, zapříčiněný buďto pouze tlakem, nebo tlakem v kombinaci s působením střižné síly. Uvádí se celá řada faktorů, které by se mohly podílet na vzniku proleženin, nicméně vážnost takového přičinění nebyla do nynějška prozkoumána.

Prevence

Odlehčení tlaku/rozložení tlaku
Prvním preventivním opatřením by mělo být zhodnocení matrace či sedáku, které osoba se zvýšeným rizikem rozvoje proleženin používá. Všechny osoby se zvýšeným rizikem by měly mít předepsanou podložku, která rozkládá tlak, či tlaku odlehčuje.

Aktivita
Přirozenou obranou těla proti rozvoji proleženin a jiných komplikací zapříčiněných upoutáním na lůžko je pohyb. Lidé se sníženou citlivostí, paralyzovaní, trpící křečemi či lidé v bezvědomí nereagují na varovné signály vlastního těla kvůli snížené nebo poškozené reaktivitě či neschopnosti cítit bolest či nepohodlí. Proto je nutné těmto pacientům pravidelně pomáhat měnit polohu těla.

Zhodnocení kůže/péče o kůži

Prohlídka kůže musí zahrnovat zhodnocení vlhkosti kůže a výskyt popraskání, edému, zvýšené teploty, zatvrdlé či změklé k ůže, ekzému či vyrážky.

Výživa
Pacienti, kteří mají nadváhu nebo jsou podvyživení, dehydratovaní nebo mají snížený příjem potravy, mají větší riziko rozvoje proleženin. Aby byl zaručen dostatečný přísun energie, je třeba jim podávat snídani, oběd, večeři a tři svačiny. Typ potravy by měl být přizpůsoben individuálním potřebám, například pomocí úpravy konzistence potravy, nebo podávání potravy s velkým obsahem proteinů a výživové hodnoty.

shutterstock_179579843 (2) (1).jpg

Léčba proleženin

Proleženiny se hojí velmi pomalu, běžně i celý rok.(6) Osoby léčící proleženiny by měly být velmi dobře seznámeny s postupy při jejich ošetřování, s jejich hodnocením, zaznamenáváním, tvorbou plánu léčby a správnou volbou bandáže. Čím méně lidí se podílí na léčbě jednoho pacienta, tím lépe.

Kompletní "Akční plán" léčby najdete v PDF

stáhnout.png

STOP Dekubitům

Významný den STOP Dekubitům proběhne 18. listopadu 2021.

 

Jak se můžete zapojit?

  • Zorganizujte vzdělávací aktivity zaměřené na prevenci a léčbu dekubitů.

  • Zvyšte povědomí o dekubitech pořádáním informačních akcí.

  •  Šiřte informace o dekubitech ve své komunitě.

  • Zvyšte informovanost veřejných činitelů
    o problému dekubitů.

  • Přidejte se ke komunitě Stop Pressure Ulcers na sociálních sítích.

STOP Dekubitům 2021 

informace ke stažení

bottom of page